Industrialization.aspx
Industrialisering
Loading...

​DFx: PsiControl ontwerpt producten met fabricage, logistiek en levenscyclusbeheer in het achterhoofd. De vroege inschakeling van ons productieteam garandeert dat producten worden ontworpen met het oog op assemblage. DFx-testsysteemontwikkelingen zorgen voor een soepele overgang van prototype naar pre-serie en vervolgens naar massaproductie.

  • Tijdens de ontwerpfase worden de testbaarheid en dekkingsgraad van de hardware of assemblage op de proef gesteld. Testpennen worden toegevoegd terwijl componenten worden gekwalificeerd naar kwaliteit en beschikbaarheid. DPMO-studies (onderzoek naar defecten per miljoen mogelijkheden) worden uitgevoerd om de teststrategie bij te stellen zodat het gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt.

  • Tandemsamenwerking tussen België en Roemenië: 
    Het industrialisatieteam zorgt voor een naadloze overgang van vroege prototypes en preseries in onze Belgische faciliteiten naar flexibele volumeproductie in Roemenië. Technici in beide landen werken nauw samen bij de voorbereiding en implementatie van producttransfers en voeren effectief overleg om continue verbetering te verzekeren.

Loading...
Loading...
Loading...